mijn bedrijfsvorm kiezen
mijn bedrijfsvorm kiezen
Praktijkvoorbeeld: 'Houd werk en privé gescheiden
Praktijkvoorbeeld: 'Laat het voortbestaan van een

Als ondernemer bent u altijd druk. Dan schiet de vraag of de gekozen bedrijfsvorm nog wel de juiste is er wel eens bij in. Een toekomstige overdracht kan reden zijn om de gemaakte afspraken nog eens goed te bekijken.
De notaris kan u daar bij helpen. Hij is onafhankelijk en betrekt zowel uw privésituatie als de veranderende wettelijke en fiscale regels bij zijn advies over uw rechtszekerheid. De keuze van uw bedrijfsvorm is toch veel te belangrijk om aan het toeval over te laten? 

Flex-bv
Per 1 oktober 2012 geldt het nieuwe bv-recht voor zowel bestaande als nieuw op te richten bv’s. Minder formaliteiten en meer flexibiliteit bij de inrichting van uw interne organisatie maakt de bv een aantrekkelijker ondernemingsvorm. Heeft u een bv, dan is het goed te weten of u optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die het nieuwe bv-recht u biedt. Meer>>

Doe de test
Veelgestelde vragen